[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” layer_one_image=”2518″ layer_four_image=”2655″ text_color=”light” text_align=”center” top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][nectar_slider location=”Home” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” desktop_swipe=”true” parallax=”true” loop=”true” slider_transition=”fade” button_sizing=”regular” slider_height=”450″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#00aeef” scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]

WELKOM BIJ COPYSHOP RAAMSDONKSVEER.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ font_color=”#ffffff” width=”1/3″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ overlay_strength=”0.3″][vc_column enable_animation=”true” animation=”fade-in” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” delay=”0″][vc_column_text]

PRIVACYVERKLARING APPELTJE+P B.V.

Onder Appeltje+P B.V. wordt verstaan het bedrijf Appeltje+P B.V. geregistreerd in het handelsregister onder nummer 67769713 handelend onder de naam PubliPush, Copyshop Raamsdonksveer, Kaartenstudio.nl, gymshirt.nl, Rapportmapje.nl, Allesvoormijnschool.nl, Appeltje+P B.V., gevestigd aan de Keizersdijk 55B, 4941 GD te Raamsdonksveer.Appeltje+P B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken:Appeltje+P B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummers
 • Websites
 • KVK gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u invoert door een aanvraag te plaatsen op deze website middels het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Cameratoezicht / Videobeelden

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@publipush.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Appeltje+P B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras, alleen van toepassing bij het digitaal aanleveren van uw pasfoto op uw verzoek.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@publipush.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Appeltje+P B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als we een opdracht voor u (gaan) uitvoeren, gebruiken we uw persoongegevens. Bijvoorbeeld om u een offerte te sturen en om te overleggen, afspraken te maken en te factureren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Appeltje+P B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Appeltje+P B.V. bewaart uw persoonsgegevens, om administratieve redenen, 7 jaar in verband met de wet Fiscale Bewaarplicht Belastingdienst. Uw persoongegevens vallen onder de basisgegevens.

Voor persoons- en bedrijfsgegevens door ons gebruikt voor het ontwerpen van uw uitingen (drukbestanden) hanteren wij een langdurige bewaartermijn zodanig de bestanden bruikbaar zijn voor de huidige software. Indien bewaarde bestanden enkele jaren niet gebruikt worden dan behouden we ons het recht de bestanden te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Appeltje+P B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Appeltje+P B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cameratoezicht:

Appeltje+P B.V. maakt gebruik van cameratoezicht ter beveiliging van ons personeel, onze bezoekers, klanten en goederen in onze winkel. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf. Onze camerabeelden worden niet verstrekt aan derden en worden 7 dagen bewaart met als enige doel de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Eén ieder wordt bij het betreden van ons pand geinformeerd over de inzet van cameratoezicht zodat wij onze gegevensverwerking transparent houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Appeltje+P B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Appeltje+P B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties

kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen

ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die

eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Appeltje+P B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@publipush.nl.

Geheimhoudingsplicht werknemers:

Alle medewerkers van Appeltje+P B.V. hebben bij het afsluiten van hun arbeidsovereenkomsten getekenend en akkoord gegeven voor het bewaken van de geheimhoudingsplicht welke het volgende inhoud:

Werknemer verbindt zich tot strikte geheimhouding van al hetgeen hij/zij direct dan wel indirect – in zijn hoedanigheid als werknemer – met betrekking tot Werkgever, de aan Werkgever gelieerde ondernemingen en relaties en al hetgeen daarmee verband houdt daaronder begrepen, dit alles in de ruimste zin des woords, te weten komt.

Het is Werknemer derhalve verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededelingen te doen van de hem/haar ter beschikking gekomen informatie als bedoeld in dit artikel, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Het is Werknemer verboden op welke wijze dan ook digitale data, documenten, correspondentie of afschriften hiervan met betrekking tot Werkgever, dit alles in de ruimste zin des woords, dan wel andere zaken of goederen die hij/zij in zijn/haar hoedanigheid van werknemer onder zich heeft gekregen, te kopiлren, in zijn/haar bezit te hebben of te houden, een en ander voor zover zijn/haar werkzaamhedendit niet noodzakelijk maken. Indien de werkzaamheden van Werknemer het noodzakelijk maken dat hij/zij bepaalde (digitale) gegevensdragers c.q. data, documenten, correspondentie of afschriften hiervan dan wel andere zaken of goederen in zijn/haar bezig heeft, is

hij/zij verplicht om deze op eerste verzoek van Werkgever onmiddellijk aan Werkgever ter hand te stellen. In ieder geval is Werknemer verplicht, zelfs zonder enige verzoek daartoe, om (digitale) gegevensdragers, documenten, afschriften, zaken of goederen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel aan het einde van de dienstbetrekking onmiddellijk aan Werkgever ter hand te stellen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 25 mei 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#00aeef” scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”center” top_padding=”10″ bottom_padding=”10″ overlay_strength=”0.3″][vc_column centered_text=”true” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]Alle prijzen op de website van copyshopraamsdonksveer.nl zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]